Candidate Numbers Are Out!!

The following three digit numbers represent the NFP candidates representing you in the upcoming general elections. TRUST NFP, VOTE NFP!

Subramani Bal(Bala Dass) No: 137
Reddy Narendra No: 141
Ravulo Emasi Sorokila No: 151
Lata Ansu Vikashni No: 154
Singh Attar No: 155
Koya Siddiq Faizal No: 157
Naituku Simione Vuasevuraki No: 166
Nabalarua Eci Kikau No: 175
Naidu Davendra No: 177
Rae Pramod Kumar No: 186
Nand Satya No: 191
Naidu Latchmaiya No:192
Rabukagaga Kavai Vunidogo No: 193
Singh Raman Pratap No: 199
Ali Khalid Ahmed No: 201
Chand Parmod No: 202
Magan Deven No: 204
Kumar Sunil No: 206
Ratutila Sakiusa Masinivanua No: 207
Draunidalo Roko Tupou Takeiwai Senirewa(President) No: 213
Volatabu Fay Evangeline No: 214
Naicker Sadasivan No: 221
Kumar Rakesh No: 225
Singh Shiromani Priscilla No: 233
Prasad Bimal No: 248
Titoko Semi No: 249
Nand Ragho No: 256
Naidu Dorsami No: 261
Murti Sant Kumari No: 270
Radogo Tuinadave No: 273
Prasad Amrit No. 285
Savea Pino Venasio No: 290
Lote Etonia No: 305
Baravilala Manasa Sumaisuea No: 307
Rafiq Mohammed No: 311
Leawere Senikavika Kelemete No: 316
Ram Bijend Prasad No: 322
Singh Prem No: 324
Raj Bhim No: 326
Sami Jagannath No: 333
San Rainjesh Shayalandra No: 339
Moli Usaia R Ciriwai No: 340
Nabou Leba Seini Lutu No: 341
Chand Anishini No. 343
Prasad Biman Chand (Leader)  – No: 347
Ram Rishi No: 349
Maopa Eroni No: 353
Ratuwara Kalisi Makaba No: 364
Tamani Inia Tubukoso No: 374